SmartFox

Program

Rozdělování dětí do tříd

Děti ve SMARTFOX Preschool and Nursery jsou rozdělovány do tříd podle věku, ale i podle dosažených schopností. Do mladší školkové třídy chodí děti mezi 2,5 a 3,5 roky. Děti do 7 let se dělí do dvou tříd. Program je vždy individuálně připravován pro konkrétní třídu a zohledňuje potřeby všech dětí ve třídě. Program je obohacen o prvky Montessori pedagogiky.

Denní režim

Výchovně vzdělávací program naší školky obsahuje specifické téma pro každý měsíc. O tomto tématu   i podrobnostech k němu jsou rodiče pravidelně informováni pomocí školkové nástěnky i formou každotýdenních newsletterů. Dopolední program ve školce probíhá téměř každý den podle následujícího schématu. Do 9ti hodin se děti scházejí ve společných prostorách, kde ranní družinu završí v 9 hodin společným rituálem „Morning song“. Posléze se rozejdou do jednotlivých učeben. Aktivní výukový program vedený učitelem/kou pokračuje ranním circle-time, během nějž se děti učí nová anglická slovíčka formou říkanek, písniček, výukou pomocí flashcards a her. Po svačině mají děti prostor pro venkovní aktivity na zahradě školky, výtvarné aktivity nebo hry vedené učitelem. Činnosti se odvíjí od aktuálního počasí. Po obědě se dětem čtou pohádky v Angličtině, při kterých mají prostor k odpočinku. Odpolední čas je vyplněn rozmanitými aktivitami.

Aktivity

Děti starších dvou a půl let se účastní každodenních odpoledních aktivit. Mezi tyto aktivity patří hippoterapie, solná jeskyně, sportovní kroužek, Babyaerobic, Zumba, Tenis, Pěstitelství, Malý chemik, Výtvarná výchova, Chytré hraní, Cooking time, Canisterapie. Vždy vybereme 5-6 aktivit na školní rok, které se mohou obměňovat v závislosti na ročním období. Na výběru některých aktivit se podílějí rodiče sami.

Informace o aktuálních aktivitách

Cooking time

Práce v kuchyni přináší dětem nezapomenutelné zážitky. Vždy jim udělá velkou radost, když mohou pomáhat při vaření. Připadají si důležitě a se zájmem se pouští do práce. Pod naším vedením děti objeví kouzlo přípravy nejrůznějších pokrmů. Začneme od těch nejjednodušších receptů až po různé speciality. Děti si pak s chutí mohou své výtvory sníst na svačinku. Děti se zároveň seznámí s ingrediencemi každého receptu. Přitom zapojí své smysli a to hmat, čich a zrak. Ani na bezpečnost práce v kuchyni nezapomínáme. Dětem vysvětlíme jak se mají chovat v kuchyni a nikdy je nenecháme bez dozoru.

Na co se v letošním školním roce můžeme těšit

Ovocné fondue, Čokoládový puding s ovocem, Cornflakes cakes, Máslové sušenky, Ovocná zmrzlina, Kokosové kuličky, Vosí hnízda, Kokosové myšky, Ovocná palma, Hromádky z burizonů, Jablečný zavin, Jednohubky a mnoho dalšího...

Pěstitelské práce

Seznamujeme děti s pěstováním rostlin, a to především praktickými zkušenostmi dětí. Děti se starají o zasazená semínka, zalévají je, dbají na dostatek světla a pozorují, jak rostou. Když jsou rostlinky dostatečně velké, zasadí je venku do záhonku, který si předem připraví. (Záhonek nakypří, přidají zeminu, utvoří záhonky.) Sazeničky děti nezapomenou zalévat. O záhonek s rostlinkami se průběžně starají. Děti se hravou formou seznamují s přírodou, učí se trpělivosti a zodpovědnosti.

Září- Každý si zasadí vlastní citrus ( citron, pomeranč, mandarinka) a celý rok se o něj budeme starat. Říjen- Sázíme růže Listopad- Uděláme si vlastní „zimní zahradu“ z bylinek Březen- „ Od semínka k rostlině “První jarní bylinky aneb sledujeme jak rychle roste Řeřicha Duben- Povídáme si o bylinkách a sázíme je na naši zahrádku ( Máta, Bazalka, Heřmánek, Kopr, Meduňka, Pažitka, Fenykl, Mateřídouška...) Květen- Začínáme s výsatbou letniček ( Měsíček lékařský, Šalvěj, Aksamitník,Petúnie,Slunečnice) Červen- Sázíme a sklízíme zeleninu (Ředkvička, Jarní cibulka, Porek, Salát...) Červenec- Sázíme a sklízíme zeleninu (Ředkvička, Jarní cibulka, Porek, Salát...) Srpen- Sázíme a sklízíme zeleninu (Ředkvička, Jarní cibulka, Porek, Salát...)

Malý chemik

Celý náš život je propojený s chemií. Vše, co se kolem nás nachází je z různých látek. Tyto látky se neustále mění a prochází změnami. A právě tím se chemie zabývá. Díky jednoduchým pokusům můžeme svět chemie dětem přiblížit. Chemické pokusy rozvíjejí u dětí pozorovací schopnosti, manuální zručnost a podporují tvořivé myšlení. Používáme vždy běžně dostupné a bezpečné látky, které se dají najít v každé kuchyni. Pod vedením kvalifikovaného učitele chemie se Vaše děti zábavnou formou budou seznamovat se světem kolem nás. Barvení látek-Dělení barviv,-Dělení barviv fixů Hustota- Hmotnost,-Hustota látek,- Led silák,-Zanořování Oxid uhličitý- Vznik oxidu uhličitého,- Vlastnosti oxidu uhličitého Povrchové napětí- Zázračný kapesník,- Běžící majoránka Rozpouštění- Rozpouštění cukru,- Obláčky dýmu pod vodou Škrob- Výroba škrobu z brambor,- Lepidlo na papír

Solná Jeskyně

Pobyt v solné jeskyni je relaxační, léčebná a velmi účinná metoda založená na přírodní bázi. Celé prostředí jeskyně je hypoalergické a prakticky bez bakterií. Pobyt v takové jeskyni zlepšuje obranyschopnost organismu, dodává energii a pomůže i při nemocech horních a dolních cest dýchacích. Děti zde poslouchají přijemnou dětskou hudbu a mohou si hrát s hračkami jako na pískovišti. Pravidelnými návštěvami se snažíme u dětí minimalizovat respirační onemocnění v zimním období.

Příprava předškoláků

Uvědomujeme si, že aby byly děti české národnosti dostatečně připraveny na vstup do základní školy, je zapotřebí intenzivně rozvíjet určité dovednosti i v jejich mateřském jazyce. Ačkoli bychom rádi upozornili na skutečnost, že role rodičů je v tomto případě nepostradatelná, připravili jsme podpůrný výukový program přípravy předškoláků a to v intenzitě 1x týdně po dobu 45min plus bloky v rámci vzdělávacího programu. Veškerý program probíhá ve spolupráci s rodinou. Program běží od října do ledna před zápisem do první třídy. Čtyři až šest prvních týdnů je příprava předškoláků koncipována jako pedagogická diagnostika s cílem co nejpřesněji určit úroveň jednotlivých oblastí vývoje, abychom se posléze mohli zaměřit na stimulaci těch oblastí, ve kterých to je nejvíce potřebné a užitečné. Hlavním cílem je ale samozřejmě věnovat se komplexnímu rozvoji všech dovedností jedince.

Výlety a zážitkové akce

Mimo rámec každodenních respektive každotýdenních aktivit nabízí naše školka rovněž výlety a speciální tématické akce, na kterých se finančně podílejí rodiče pokud mají o tyto aktivity zájem. Výlety jsou co nejvíce koncipovány tak, aby děti zažily něco zábavného a naučného.

Naše Školka

Foxíkova školka Praha 9 - výuka a zájmové kroužky v Anglickém jazyce pro všechny zvídavé děti od 3 do 7 let.

o školce

Naše Jesle

Foxíkovy jesle Praha 9 - přijímáme děti od 12ti měsíců.

o jesličkách

Hlídání

Potřebujete si něco zařídit? Rádi pohlídáme Vaše dítě v prostorách naší školky.

hlídání