SmartFox

Novinky

Slavnostní otevření zahrady pro rodiče a přátele školy

18. červen, 2023

21.6. proběhne slavnostní otevření zahrady školy od 15:00

Program: Představení nových zahradních prvků, společné hry se zapojením nových prvků, společný workshop-hřibitov odpadků,diskuze nad využitelností jedlích keřů v MŠ, Diskuze s externím spolupracovníkem o ptácích žijících ve městech

Ravitalizujeme zahradu s důrazem na klimatické vzdělávání

18. červen, 2023

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na zákalde rozhornutí minista životního prodtředí

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky. Realizace projektu: duben 2023 – červen 2023

OPJAK Šablony I pro SmartFox Jahodnice

4. prosinec, 2022

 

Název projektu:                OPJAK Šablony I pro SmartFox Jahodnice

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003943

Výše podpory: 329 619,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

 

 

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 11. 2025

Předpokládaná doba trvání v měsících: 36

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a spolupráci školy s rodiči dětí a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Další krásná slova od spokojených rodičů

25. leden, 2022
Ze školky Z Jeslí
Timto bych Vam chtela moc podekovat za skvely pristup a za vstricnost s nasi situaci. dcera byla v jeslích moc spokojena a mne se pristup ve jeslích moc libil. Takze budu moc rada az se vratime,zda se budeme moci zase ozvat :-).
Preji vse dobre a hlavne hodne zdravi
s pozdravem
MP

Naše Školka

Foxíkova školka Praha 9 - výuka a zájmové kroužky v Anglickém jazyce pro všechny zvídavé děti od 3 do 7 let.

o školce

Naše Jesle

Foxíkovy jesle Praha 9 - přijímáme děti od 12ti měsíců.

o jesličkách

Hlídání

Potřebujete si něco zařídit? Rádi pohlídáme Vaše dítě v prostorách naší školky.

hlídání