SmartFox

okolí holky 1 okolí 2 Inkluze šablony II
Dítě je jako nepopsaný list papíru - proto bychom se měli snažit, aby náš rukopis byl čitelný a srozumitelný.

Naše Školka

Foxíkova školka Praha 9 - výuka a zájmové kroužky v Anglickém jazyce pro všechny zvídavé děti od 3 do 7 let.

o školce

Naše Jesle

Foxíkovy jesle Praha 9 - přijímáme děti od 12ti měsíců.

o jesličkách

Hlídání

Potřebujete si něco zařídit? Rádi pohlídáme Vaše dítě v prostorách naší školky.

hlídání

o

30. březen, 2019

2.4. 2019 15:30- 17:30

V případě zájmu o účast mě kontaktujte na jahodnice@skolkasmartfox.cz

Podpora školy z operačního programu

13. červen, 2018

SMARTFOX Jahodnice - mateřská škola

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010546

V rámci projektu dojde k podpoře personálních kapacit  a dalšího vzdělávání pracovníků MŠ, díky projektu škola dále rozvine projektové vzdělávání dětí.

Období realizace projektu: 1.9.2018 - 31.08.2020

 

Projekt je financován z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

další novinky